Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα που αφορούν κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες. Με σημαντική εμπειρία σε φορολογικά, φοροτεχνικά και εργατικά θέματα, το γραφείο μας αναλαμβάνει την μηχανογραφική τήρηση όλων των κατηγοριών βιβλίων  του Κ.Β.Σ κάθε μορφής επιχείρησης και την παρακολούθηση και αντιμετώπιση όλων των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων. Βασικός μας στόχος μας είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του φορολογούμενου και η εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας της επιχείρησης του με τη παροχή ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών εφαρμόζοντας τις τελευταίες λογιστικές μεθόδους και τα πλέον σύγχρονα, από τεχνολογικής απόψεως, λογιστικά προγράμματα, προσφέροντας λύσεις σε κάθε είδους φορολογικό και ασφαλιστικό θέμα διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια που αναζητά σήμερα κάθε φορολογούμενος (Εταιρεία ή Ιδιώτης.)Φιλοσοφία μας είναι η προσφορά υπηρεσιών σε γενικότερα θέματα που αφορούν την στρατηγική και την οργάνωση καλής λειτουργίας. Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στον χώρο της υποστήριξης των εταιρειών σε όλο το φάσμα των Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών. Το γραφείο έχει εξαιρετική εμπειρία σε ανάληψη Λογιστικών Εργασιών. Καλύπτουμε όλο το εύρος των λογιστικών αναγκών μιας επιχείρησης. Παρέχουμε συνολική λογιστική υποστήριξη (πλήρης ανάληψη λογιστικών εργασιών) ή λογιστικές υπηρεσίες συγκεκριμένων τομέων (τομείς που επιθυμεί η κάθε επιχείρηση). Προσφέρουμε: Λογιστικές Υπηρεσίες: Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας,   μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας. Έναρξη εταιρειών, διακοπές εταιρειών, μεταβολές εταιρειών, θεωρήσεις εταιρειών. Σύνταξη ισολογισμών και ανακοινώσεις Α.Ε., Ε.Π.Ε.,Ο.Ε  κτλ. Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών τόσο για εσωτερική χρήση (MIS Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση, (τράπεζες, ελεγκτές, Δ.Ο.Υ, τρίτους). Επίβλεψη, έλεγχο, επιστασία και εργασία Προϊσταμένου Λογιστηρίου Τήρηση βιβλίων στο γραφείο μας ή στα γραφεία του πελάτη Σχετικά με εμάς About Us
Share |
© 2011 Powered by Marios Kyriopoulos
XHTML CSS + | Σελίδα 1 | Επόμενη Σελίδα > ____________________________________________________________________________________________________________________