Επιπλέον ενδεικτικά προσφέρουμε: Καταχωρήσεις παραστατικών Μισθοδοσία Παρακολούθηση παγίων (Μητρώο Παγίων και αποσβέσεις) Υπηρεσίες Κοστολόγησης Λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσεως Φορολογικές δηλώσεις και πλήρης φοροτεχνική υποστήριξη (Εργασίες Φ.Π.Α. κλπ), υποστήριξη φορολογικών ελέγχων Έκδοση Οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως) Αναπτυξιακά - Επιδοτούμενα Προγράμματα. Υποστήριξη που χρειάζεστε για την ένταξη σας σε προγράμματα ενίσχυσης μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων δημιουργώντας ένα φάσμα υπηρεσιών το οποίο χωρίζεται ως εξής: A. Επιδοτήσεις από τον O.A.E.Δ. B. Προγράμματα στήριξης επιδοτούμενα από την E.E μέσω EOMMEX και των αρμόδιων Υπουργείων. Στο γραφείο μας βρίσκονται οι ειδικοί που μπορούν να απευθυνθούν όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να επιδοτήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες: Αναλύονται οι ανάγκες Εξετάζονται μαζί με τον πελάτη τα προγράμματα επιδοτήσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, κλπ.) και ελέγχεται πόσο πιθανό είναι να εγκριθεί κάποια επενδυτική πρόταση Ετοιμάζεται και υποβάλλεται ο φάκελος επιδότησης Παρακολουθείται ο χρόνος και η πορεία της επιδότησης, με ενημέρωση του πελάτη Παρακολουθείται η είσπραξη της επιδότησης και η εκταμίευση στον πελάτη   Σχετικά με εμάς About Us
Share |
XHTML CSS + © 2011 Powered by Marios Kyriopoulos
| Σελίδα 2 | Επόμενη Σελίδα > < Προηγούμενη Σελίδα ____________________________________________________________________________________________________________________