Εργατικά - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου απασχόλησης & ασφάλισης Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως θέμα που σχετίζεται με την αμοιβή και την ασφάλιση, όπως δικαιούμενες αποδοχές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπολογισμό αποδοχών κρατήσεων, κ.α. Εγγραφή επιχείρησης στο Ι.Κ.Α, Εγγραφή εργαζομένων στον ΟΑΕΔ , κ.λ.π Διεκπεραιώσεις. Πληρωμές εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Φ.Π.Α. και εξόφληση λογαριασμών. Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και κάθε είδους πληρωμών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τραπεζικές Εργασίες. Σύνταξη πληροφοριακών τραπεζικών εντύπων. Σύνταξη μελέτης για λήψη δανείων. Επικοινωνία με τράπεζες. Εξωτερικές Εργασίες. Πληρωμή Φόρων. Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών. Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων. Έκδοση Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Κατάθεση Αναγγελίας Πρόσληψης Προσωπικού.   Σχετικά με εμάς About Us
Share |
© 2011 Powered by Marios Kyriopoulos
XHTML CSS + | Σελίδα 3 | < Προηγούμενη Σελίδα ____________________________________________________________________________________________________________________